IMG_2575 - kopie.JPG IMG_2578 - kopie.JPG IMG_2580 - kopie.JPG mhc-wijchen-1.jpg mhc-wijchen-2.jpg
 

Sponsormogelijkheden

 
Er zijn diverse sponsormogelijkheden zoals: pak-/shirtsponsoring van een team, een sponsordoek langs de velden, reclamevermelding via website of nieuwsbrief. Maar wij staan uiteraard ook open voor suggesties waaraan wij zelf nog niet gedacht hebben.
 
 
Klik hier voor het uitgebreide sponsorprogramma van MHC Wijchen:

Teamsponsoring met sponsoruiting

Regelmatig bereiken ons vragen over de mogelijkheden van teamsponsoring. Als een sponsor teamkleding wil sponsoren met een bedrijfslogo of -naam, dan juichen wij dat van harte toe. Het is een mooie manier om een team in het zonnetje te zetten. Daarnaast vinden wij het redelijk om hiervoor een sponsorbijdrage te vragen. Deze bijdrage kan voor bredere doelen binnen onze vereniging worden ingezet.

Omwille van een eenduidig sponsorbeleid en om wildgroei aan teamkleding en sponsoruitingen te voorkomen, willen we kort stilstaan bij de spelregels die MHC Wijchen hanteert bij teamsponsoring met sponsoruiting:

1.        de sponsor sluit een sponsorovereenkomst met MHC Wijchen voor een periode van 3 jaar;

2.        de sponsor betaalt de aanschaf- en de bedrukkingskosten van de kleding;

3.        elke sponsor betaalt voor zijn/haar sponsoruiting een jaarlijkse sponsorbijdrage aan de club;

4.        na beëindiging van het sponsorcontract, verwachten wij dat de sponsor alle kleding inneemt. Zo nodig behoudt de club zich het recht voor om de gesponsorde clubkleding zelf in te nemen.

De afspraak over de inname van de kleding maken wij, omdat het niet de bedoeling is dat na de beëindiging van de contractperiode de kleding met sponsoruitingen op onze club in gebruik blijft. Op deze manier probeert MHC Wijchen ‘sluiksponsoring’ te voorkomen. Dat vinden wij fair naar de andere sponsors.

De sponsor zorgt zelf voor de bestelling van de kleding. Wel moet de sponsor bij teamsponsoring rekening houden met tussentijds aanschaf van extra kleding en bijbehorende kosten. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de seizoensovergang van jeugdteams (E6-tal naar E8-tal of E8-tal naar D11-tal), spelerswisselingen of wanneer kleding onherstelbaar beschadigd raakt.

Teamsponsoring zonder sponsoruiting

Een sponsor kan ook op andere manieren zijn betrokkenheid tonen, bijvoorbeeld door teamkleding aan te schaffen zonder bedrijfslogo. In dat geval gaat MHC Wijchen er vanuit dat sprake is van ‘sponsoring in natura’. Sponsoruitingen zijn dan niet toegestaan. Afhankelijk van de afspraken die de sponsor maakt met het team, zijn de spelers, of de sponsor eigenaar van de kleding of de materialen. Omdat er geen sponsoruitingen zijn, is een sponsorovereenkomst met MHC Wijchen niet nodig.

Bent u benieuwd wie de sponsors zijn van MHC Wijchen? Via het menu Sponsoren krijgt u het overzicht van al onze sponsors!