IMG_2575 - kopie.JPG IMG_2578 - kopie.JPG IMG_2580 - kopie.JPG mhc-wijchen-1.jpg mhc-wijchen-2.jpg
 

lidmaatschap contributie

Contributie
De contributie wordt automatisch geind. Een automatische incasso wordt beloond met een korting op de contributie van €10,--Voor die leden die geen automatische incasso wensen blijft de acceptgiro, maar ook de volledige contributie.
Het is de bedoeling dat de machtiging gebruikt zal worden voor de contributie, de eventuele kosten ivm deelname aan het zaalhockey en de aan de club vervallende boeten, zoals die zijn vastgesteld voor bijvoorbeeld het niet fluiten.

Indien van een gezin meer dan 3 leden lid zijn van onze vereniging, dan is betaling in meer termijnen mogelijk. Hierover dient wel vooraf overlegd te worden met de penningmeester.

Contributie 2021-2022

De contributie wordt verschuldigd op basis van team en niet meer op basis van leeftijd. Dit betekent dat bijvoorbeeld iedereen in de E dezelfde contributieplicht heeft, ongeacht zijn/haar leeftijd.
 
De contributie wordt in twee termijnen geïnd, in augustus en november van ieder seizoen.KORTING BIJ AUTOMATISCHE INCASSO : 10 euro.
 

In onderstaande tabel de totaal contributie per team:
 
 Benjamin 203,50 euro
 F en E Jeugd 272,50 euro
 D en C Jeugd
292,50 euro
 B en A Jeugd
317,50 euro
 H1 en D1
 overige senioren
322,50 euro
274,50 euro

Veterinnen
189,50 euro
Trimhockeyer
189,50 euro
Trainingslid
189,50 euro plus evt. 48 euro zaalhockey luchthal


  • Eerste aanmaning 5 euro
  • Iedere volgende aanmaning 5 euro extra


PROTOCOL VERSCHULDIGDHEID CONTRIBUTIE
10 februari 2014
Klik hier voor het protocol verschuldigde contributie in pdf!

Opzeggingen voor het volgend seizoen dienen voor 15 mei plaats te vinden. Dit kan door het opzegformulier in te vullen dat is geplaatst na inlog op de site.
Indien niet tijdig is opgezegd is er voor het volgend seizoen volledige contributie verschuldigd.
Ook in geval van blessures of zwangerschap gedurende het seizoen blijft de volledige contributie verschuldigd. Slechts in geval van stage of studie in het buitenland voor een periode van een half jaar, kan in overleg met de TC i.v.m. de teambezetting een coulanceregeling worden toegepast, mits deze afwezigheid voor 15 mei voor het betreffende seizoen wordt aangegeven. Bij goedkeuring door de TC wordt de contributie in dat geval vastgesteld op de helft van de reguliere contributie met een opslag van € 25,00.
Bij aanmeldingen vanaf 1 februari is de contributie verschuldigd voor een half seizoen, bij aanmeldingen voor deze datum voor een heel seizoen.

De hoogte van de jaarlijkse contributie wordt gepubliceerd op de website.
Indien gekozen is voor betaling met factuur dan dient deze in één termijn voldaan te worden, direct na ontvangst van de factuur.
Indien drie of meer leden uit een gezin lid zijn van MHC Wijchen, dan is het mogelijk om in meerdere termijnen te betalen. Hierover dient vooraf overleg gepleegd te worden met de penningmeester.
Het is mogelijk om de contributiebedragen automatisch te laten incasseren, dit geeft een jaarlijkse korting op de contributie van 10 euro. De contributie zal in twee termijnen geïncasseerd worden (de eerste termijn eind augustus en de tweede termijn eind november van ieder jaar).
Bij te late betaling volgt een eerste herinnering, vanaf de tweede herinnering worden extra kosten in rekening gebracht van € 10,- per herinnering. Indien betaling achterwege blijft, zal eventueel een incassobureau ingeschakeld worden, de extra kosten zijn voor rekening van het betreffende lid.

Dit protocol geldt niet voor zaalhockey, hiervoor gelden aparte regelingen.