IMG_2575 - kopie.JPG IMG_2578 - kopie.JPG IMG_2580 - kopie.JPG mhc-wijchen-1.jpg mhc-wijchen-2.jpg
 

lidmaatschap contributie

Contributie
De contributie wordt automatisch geind. Een automatische incasso wordt beloond met een korting op de contributie van €10,--Voor die leden die geen automatische incasso wensen blijft de acceptgiro, maar ook de volledige contributie.
Het is de bedoeling dat de machtiging gebruikt zal worden voor de contributie, de eventuele kosten ivm deelname aan het zaalhockey en de aan de club vervallende boeten, zoals die zijn vastgesteld voor bijvoorbeeld het niet fluiten.

Indien van een gezin meer dan 3 leden lid zijn van onze vereniging, dan is betaling in meer termijnen mogelijk. Hierover dient wel vooraf overlegd te worden met de penningmeester.

Contributie 2023-2024

De contributie wordt verschuldigd op basis van team en niet op basis van leeftijd.
Leden hebben de mogelijkheid om de contributie in vier termijnen te betalen. Zij ontvangen bij de start van het seizoen een email vanuit het ledenadministratiesysteem met de keuze voor de termijnen.
 
KORTING BIJ AUTOMATISCHE INCASSO : € 10,00

In onderstaande tabel de totaal contributie per team:
 
 Benjamin 221,00 euro
 O8 en O9 Jeugd 295,00 euro
 O12 en O14 Jeugd
315,00 euro
 O16 en O18 Jeugd
340,00 euro
 H1 en D1
345,00 euro
Overige senioren 297,00 euro
Trimhockeyer
212,00 euro
Trainingslid
212,00 euro plus evt. 48 euro zaalhockey luchthal


  • Eerste aanmaning 5 euro
  • Iedere volgende aanmaning 5 euro extra

PROTOCOL VERSCHULDIGDHEID CONTRIBUTIE
10 februari 2014
Klik hier voor het protocol verschuldigde contributie in pdf!

Opzeggingen voor het volgend seizoen dienen voor 15 mei plaats te vinden. Dit kan door het opzegformulier in te vullen dat is geplaatst na inlog op de site.
Indien niet tijdig is opgezegd is er voor het volgend seizoen volledige contributie verschuldigd.
Ook in geval van blessures of zwangerschap gedurende het seizoen blijft de volledige contributie verschuldigd. Slechts in geval van stage of studie in het buitenland voor een periode van een half jaar, kan in overleg met de TC i.v.m. de teambezetting een coulanceregeling worden toegepast, mits deze afwezigheid voor 15 mei voor het betreffende seizoen wordt aangegeven. Bij goedkeuring door de TC wordt de contributie in dat geval vastgesteld op de helft van de reguliere contributie met een opslag van € 25,00.
Bij aanmeldingen vanaf 1 februari is de contributie verschuldigd voor een half seizoen, bij aanmeldingen voor deze datum voor een heel seizoen.

De hoogte van de jaarlijkse contributie wordt gepubliceerd op de website.
Indien gekozen is voor betaling met factuur dan dient deze in één termijn voldaan te worden, direct na ontvangst van de factuur.
Indien drie of meer leden uit een gezin lid zijn van MHC Wijchen, dan is het mogelijk om in meerdere termijnen te betalen. Hierover dient vooraf overleg gepleegd te worden met de penningmeester.
Het is mogelijk om de contributiebedragen automatisch te laten incasseren, dit geeft een jaarlijkse korting op de contributie van 10 euro. De contributie zal in twee termijnen geïncasseerd worden (de eerste termijn eind augustus en de tweede termijn eind november van ieder jaar).
Bij te late betaling volgt een eerste herinnering, vanaf de tweede herinnering worden extra kosten in rekening gebracht van € 10,- per herinnering. Indien betaling achterwege blijft, zal eventueel een incassobureau ingeschakeld worden, de extra kosten zijn voor rekening van het betreffende lid.

Dit protocol geldt niet voor zaalhockey, hiervoor gelden aparte regelingen.