IMG_2575 - kopie.JPG IMG_2578 - kopie.JPG IMG_2580 - kopie.JPG mhc-wijchen-1.jpg mhc-wijchen-2.jpg
 

lidmaatschap algemeen

Wat je moet weten alvorens lid te worden
  1. Een exemplaar van de Statuten en het huishoudelijk reglement van MHC-Wijchen is verkrijgbaar bij de secretaris.
  2. Elk lid (boven de 16 jaar) dient te beschikken over een scheidsrechterskaart. Is dit bij aanmelding nog niet het geval dan dient die kaart zo spoedig mogelijk (het eerste jaar) te worden behaald. De cursus en het examen worden door MHCW verzorgd.
  3. Op aangegeven dagen en tijdstippen dient elke scheidsrechter de hem/haar toegewezen wedstrijden te fluiten en bij verhindering zelf voor vervanging zorgen!
  4. Bij toerbeurt dient elk lid bardienst te verrichten volgens het geldend barreglement. Bij verhindering zelf voor vervanging zorgen.
  5. Van elk lid wordt verwacht dat een actieve en positieve instelling aan de dag wordt gelegd ten aanzien van de binnen de vereniging te organiseren activiteiten, onder meer door deelneming in commissies. Vele handen maken licht werk en bovendien wordt door actieve bijdragen vanuit het eigen ledenbestand financiële besparing bereikt.
  6. De ouders van de jeugdleden stellen zich bij uitwedstrijden en toernooien bij toerbeurt beschikbaar voor het vervoer van de teams waarin zoon of dochter zit. Indeling en rijschema wordt gemaakt door de coach van elk team. Bij verhindering zelf voor vervanging zorgdragen.
  7. De ouders van de jeugdleden stellen zich bij toerbeurt beschikbaar voor het draaien van bardiensten en het helpen met de wedstrijdtafel op zaterdag. Bij verhindering zelf voor vervanging zorgdragen.
  8. De contributie wordt automatisch geïncasseerd. Een automatische incasso wordt beloond met een korting op de contributie van €10,--.

  9. Opzegging dient te geschieden voor 15 mei voorafgaande aan het seizoen waarvoor men bedankt als lid! Indien niet tijdig wordt opgezegd, wordt het lidmaatschap automatisch verlengd. Opzeggen kan via het opzegformulier op je persoonlijke pagina door in te loggen. Ga naar de website van de club, dan naar inloggen, club en vervolgens naar opzegformulier.

  10. Het is dus uitdrukkelijk niet de bedoeling om een aanmeldingsformulier of een opzegging in te leveren bij een coach/begeleider of bij iemand achter de bar!
Inschrijven kan via de website (klik hier).

Zonder vrijwilligers redden wij het niet
Alleen met voldoende vrijwilligers kunnen we de club draaiende houden!!!!!
Bij de inschrijving kunt u uw interesse in vrijwilligerswerk kenbaar maken, maar u kunt dit ook doen met behulp van het interesseformulier.     Klik hier voor het interesse formulier.