IMG_2575 - kopie.JPG IMG_2578 - kopie.JPG IMG_2580 - kopie.JPG mhc-wijchen-1.jpg mhc-wijchen-2.jpg
 

lidmaatschap algemeen

Vind je hockey ook zo leuk?

En wil je lid worden van de leukste hockeyclub van Nederland?

Dan kun je je nu inschrijven bij MHC Wijchen door hier te klikken: (klik hier).

Belangrijk om vooraf te weten:

1.     Door lid te worden, ga je akkoord met de statuten en het huishoudelijk reglement van MHC Wijchen. Een exemplaar hiervan is  verkrijgbaar bij onze secretaris, op te vragen bij: [email protected].

2.     Aan het lidmaatschap is een contributie verschuldigd, die wordt vastgesteld in de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. De hoogte van de huidige contributie is terug te vinden op deze website onder: lidmaatschap/contributie. De contributie wordt automatisch geïncasseerd, waarbij een automatische incasso wordt beloond met een korting op de contributie van € 10,00.

3.     Omdat onze vereniging draait op vrijwilligers en om contributie te besparen, wordt van elk lid c.q. ouders van jeugdleden een actieve en positieve instelling verwacht ten aanzien van de activiteiten binnen de vereniging. Van ouders van jeugdleden wordt verwacht dat zij helpen op wedstrijddagen, met o.a.. het bij toerbeurt rijden naar uitwedstrijden, het verzorgen van fruit voor het (jeugd-)team, en het helpen achter de bar of wedstrijdtafel. Van de spelers zelf wordt vanaf de C-leeftijd verwacht dat zij beschikbaar zijn voor het fluiten van wedstrijden dan wel voor het regelen van vervanging als ze niet beschikbaar zijn. De KNHB (hockeybond) heeft bepaald dat elk lid dat 16 jaar is, moet beschikken over een scheidsrechterskaart. Als je deze nog niet hebt, dan zorgt de club dat je deze het eerste jaar kunt behalen; de cursus en het examen worden door de club verzorgd en betaald. Senioren dienen op toerbeurt mee te draaien achter de bar. Voor alle andere taken rekenen wij op de vrijwillige inzet van zoveel mogelijk mensen, waarbij je zelf kunt aangeven op welk gebied je je eigen talent wil inzetten.

4.     Nadat je je hebt ingeschreven, ontvang je een lidnummer een wachtwoord. Hiermee kun je inloggen op onze website: www.mhcwijchen.nl. Na inlog kun je allerlei documenten raadplegen, maar ook persoonlijke gegevens zoals je emailadres of telefoonnummer wijzigen.

5.     Als je je lidmaatschap wil beëindigen, kun je opzeggen voor 15 mei voorafgaande aan het seizoen waarvoor je je bedankt als lid. Lidmaatschappen die niet zijn opgezegd of niet tijdig zijn opgezegd worden automatisch verlengd. Opzeggen kan via het opzegformulier op je persoonlijke pagina door in te loggen. Ga hiervoor naar de website van de club, dan naar inloggen, club en vervolgens naar opzegformulier. 

Zonder vrijwilligers redden wij het niet
Alleen met voldoende vrijwilligers kunnen we de club draaiende houden!!!!!
Bij de inschrijving kun je je interesse in vrijwilligerswerk kenbaar maken, maar je kunt dit ook doen met behulp van het interesseformulier:   
   Klik hier voor het interesse formulier.